Reports : RTÜK

 
SOME QUOTES FROM RTÜK REPORTS
(RADIO AND TELEVISION SUPREME COUNCIL)

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu özürlü vatandaşların televizyon izleme eğilimlerini belirlemeye yönelik olarak, örneklemi Türkiye genelini kapsayan bir kamuoyu araştırması yaptı.

11-27 Eylül 2007 tarihleri arasında, Türkiye genelini temsilen 20 ilde 15 ve daha yukarı yaştaki toplam 2488 özürlü/engelli kişinin katılımıyla gerçekleştirilen “Özürlü Vatandaşların Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması” ile araştırmaya katılan 78 kişiyle yapılan derinlemesine mülakat sonuçlarına göre, özürlüler hafta içi günlerde ortalama 4.3 saat televizyon izliyor/dinliyor. Özürlü vatandaşlarımız tarafından en çok izlenen/dinlenen kanallar, Kanal D (% 54), Show TV (% 50,3), ATV (%50), TRT Kanalları (%42,1), Star (%37,3) ve Samanyolu (% 21) olarak sıralanmakta. TRT’nin beğenilme nedenlerinin başında yayınlarının kaliteli olması ve haber programlarının iyi olması gelmekte. Kanal D, ATV ve Show TV’nin beğenilme ratingini yükselten ise kanallarında yayınlanan diziler.”

Hafta içi 3 saat olan televizyon izleme süresi %20.5’e, 2 saatlik TV izleme oranı ise %17.2’ye çıkmıştır.

– Hafta içi kadınlar 4,5 saat, erkekler ise 4,1 saat TV izlemektedirler.
– Hafta içi en çok TV izleyen yaş grubunun 41+ olduğu ve 4,5 saate ulaştığı görülmektedir.
– Hafta içi evliler 4,4 saat ile en çok TV izleyen grubu oluşturmaktadır.
– Eğitim düzeyi azaldıkça TV izleme oranının arttığı görülmektedir.
– Hafta içi emekli ve işsizlerin 5 saat TV izlediği görülmekte, bu grubu ev hanımı ve çiftçiler takip etmektedir.
– Hafta içi 5,2 saat ile Akdeniz Bölgesinin en çok TV izleyen bölge olduğu görülmektedir.
– Hafta içi TV izleme saatleri incelendiğinde %70,9 ile 18:01-21:00 saatlerinin en çok izlenen saatler, %15 oranı ile 12:01-15:00 saatlerinin ise en az izlenen saatler olduğu gözlenmektedir.
– Hafta sonu TV izleme sürelerine bakıldığında 6 saatlik TV izleme süresinin %15,8’i, 4 saatlik TV izleme süresinin %15,7’yi oluşturduğu görülmektedir.
– Hafta sonu erkekler 4,6 saat, kadınlar ise 4,5 saat TV izlemektedirler.
– Hafta sonu evlilerin 4,6 saat TV izlediği görülmektedir.
– Hafta sonu 5,5 saat ile Akdeniz Bölgesi en çok TV izleyen bölgeyi oluştururken, Doğu Anadolu Bölgesi 4 saat ile en az TV izleyen bölgedir.
– Hafta sonu TV izleme saatleri incelendiğinde % 68,7 ile 18:01-21:00 saatlerinin en çok izlenen, % 14,8 oranı ile 09:01-12:00 saatlerinin ise en az izlenen saatler olduğu gözlenmiştir.
– Televizyon programlarının izlenme sıklığı verilerine bakıldığında %93,7 ile haberler, %86,2 ile yerli diziler ve %61,8 ile dini programlar sıralanmaktadır.
– Televizyonlarda yayınlanması istenmeyen program türleri sıralaması şu şekildedir: %63 ile kadın kuşak-izdivaç programları, %50,3 ile magazin programları ve %22,7 ile spor programlarıdır.
– Araştırmada deneklerin %60,3’nün reklamları gördüğünde kanal değiştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.
– Araştırmaya katılan deneklerin iletişim araçlarına duydukları güven düzeyi incelendiğinde %47,1 ile en çok radyoya güvendikleri, %42,2 ile ise en az televizyona güvendikleri görülmektedir. İnternete olan güven düzeyinde artış olduğu da gözlenmektedir.

 

p.41-42

[…] Televizyon dizileri, günümüzde Türk televizyonlarında en çok rastlanılan ve televizyon ile en çok bağdaĢtırılan tür olarak görülmektedir. Mutlu‟ya göre, bu türün alt kategorileri, genellikle ana karakterlerin mesleklerine göre ayrıĢabilir. Bu duruma, polisiye ve dedektif dizileri, avukat veya doktorlar üzerine kurulu olan diziler örnek verilebilir. Bunlar içerisinde en popüler olanı da polisiye türünde olanlardır.

Mutlu‟nun da belirttiği gibi, televizyon dizileri ve seriyaller, televizyonun en ayırt edici türleridir. Dizi ve seriyaller birbirinden farklı türler olarak ortaya çıkmıĢlardır. Diziler, ortak karakterlerin ve genellikle ortak mekânların kullanıldığı, anlatılan hikâyenin genellikle aynı bölüm içerisinde çözüme kavuĢtuğu, televizyon oyunlarına benzeyen bir yapıya sahiptir. Oysa seriyaller, merak unsuruna dayalı, devamı izleyici merak ettirilerek sağlanan bir program türüdür. Seriyalleri oluĢturan bölümlerin her birinde, daha büyük bir hikâyenin parçaları verilmektedir. Dolayısıyla, ana bir olay dizisi sonucunda tamamlanan hikâyenin içinde aynı zamanda, yan olaylar da yer almakta, bu nedenle seriyaller çok uzun sürmektedir. Ġçinde drama barındıran bu tür izleyicide bağımlılık da yaratır. Seriyal ne kadar uzun sürerse, o kadar izleme alıĢkanlığı yaratır. Bu izleme alıĢkanlığı sürdüğü müddetçe dizinin baĢarı ölçüsü artmaktadı.

Günümüzde ise dizi ve seriyal arasındaki sözü geçen anlatı farklılıkları bulunmamaktadır. Her iki tür de anlatı yapısı olarak birbirlerinin özelliklerini göstermektedir. Ġzleyicinin sonraki bölümü izlemek için merakta bırakılması her iki tür için de ortak bir özellik olarak göze çarpar. Televizyon dramasında öykünün eksenindeki iliĢki ağı, karakterler ve formata bağlı olarak değiĢen alt türlerden söz edilebilir. Bu alt türler arasında dedektif dizileri, polisiyeler, hastane melodramları, bilim kurgu ve fantezi diziler, televizyon filmleri, soap operalar ya da pembe diziler ve durum komedileri sayılabilir. […]

See also : Citer ce billet
Julien Paris (2012, 29 janvier). Reports : RTÜK. « Devam edecek... ». Consulté le 22 février 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/njjg

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search