Reports : RATEM

width="246"

SOME QUOTES FROM RATEM REPORT

Televizyon

– 2009 ylna göre toplam televizyon reklam yatrmlar içindeki dalmda 2010 ylnda bölgesel televizyon kanallar dnda tüm yayn lisans türleri alannda reklam girdisi art olmutur. Bir önceki yla göre televizyon lisans türlerinin tümünde ortalama % 43 bir art olmasna karn, bölgesel televizyon reklam yatrmlarnda % 66.92 gibi çok yüksek bir oranla düüyaanmtr.

– 24 ulusal televizyon 1 milyar 611 milyon TL’nin üzerinde bir reklam yatrmn paylarken, 15 bölgesel televizyon 2.36 milyon TL’lik bir pazar payn paylamakta ve yine 210 yerel televizyon kanal 8.73 milyon TL’lik bir reklam yatrmn almaktadr.

– Televizyon yayncl pazarnda ulusal kanallarn baskn bir etkinlii bulunmaktadr. 24 ulusal kanaln toplam televizyon reklam yatrmlar içindeki pay geçen yla göre yükselerek % 88.39’a ulamtr. Buna karlk 15 bölgesel ve 210 yerel yaynn toplam televizyon reklam pay 0.61’e gerilemitir. Bir önceki yl bu pay % 1.20 seviyesindeydi.

– Küresel televizyon reklam yatrmlar bakmndan ABD 50 milyar dolarn üzerinde ürettii gelirle dier ülkelerle kyaslanamayacak bir düzeye sahip bulunuyor. Almanya, Fransa, ngiltere ve talya gibi ülkeler 4 milyar ABD dolarnn üstünde reklam yatrmlaryla öne çkan Avrupa ülkeleri. Türkiye ise 932 milyon dolar televizyon reklam yatrmlarna sahip. Kii ba televizyon reklam yatrm bakmndan ABD, Japonya, Avustralya, talya gibi ülkeler öne çbarken, ngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde 60 ABD dolarnn üstünde bir rakam olumakta, Türkiye’nin TV reklam yatrmlar kii bana 12.85 olarak gerçeklemektedir.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search