« TV watchdog launches new rating inspections » – Hürriyet Daily News

Davut Dursun says the new rating measurement system should be trustworthy. AA photo. Source: Hürriyet

« A new draft of regulations for Turkey’s TV rating system, which said the Supreme Board of Radio and Television (RTÜK) will introduce a strict inspection mechanism, has been presented by RTÜK head Davut Dursun.

Dursun said the new mechanism will be based on four steps. The committee that will measure the ratings will be a legal entity, Dursun said, adding that publishers and broadcasters will take a much more active role in the measurement committee than before.

The new rating system will introduce rating mechanisms into towns with populations of over 5,000, Dursun said. The previous minimum population number was 20,000.

There will be more than one mechanism to inspect rating measurements, Dursun said.

“First there will be an internal inspector firm which conforms to international standards. Second an independent institution will check the outcomes from that firm. Third RTÜK will inspect them all,” Dursun said.

Dursun said RTÜK would rather to stay out of the issue, but that Parliament had changed its instructions on the subject, which gave them regulation and supervision duties.

“Our good will should not be abused,” Dursun said.

“It is a milestone for RTÜK to take part in the rating measurement system. I cannot say that this development will solve the problems because consensus among the actors is a must here. The new model we are talking about needs to be trustworthy. RTÜK is a new actor and now this institution will have a right to inspect and fine whenever it wants,” Professor Ali Atıf Bir, head of the advertising department at Bahçeşehir University told the Hürriyet Daily News April 27.

In December 2011, the Istanbul Üsküdar Prosecutor’s office launched a case against television rating agencies, finding that production companies had paid respondents to vote in favor of the television programs of their choice. The police raided AGB and several other production companies at the time. »

Source : Hürriyet Daily News

Reports : RTÜK

 
SOME QUOTES FROM RTÜK REPORTS
(RADIO AND TELEVISION SUPREME COUNCIL)

« Radyo ve Televizyon Üst Kurulu özürlü vatandaşların televizyon izleme eğilimlerini belirlemeye yönelik olarak, örneklemi Türkiye genelini kapsayan bir kamuoyu araştırması yaptı.

11-27 Eylül 2007 tarihleri arasında, Türkiye genelini temsilen 20 ilde 15 ve daha yukarı yaştaki toplam 2488 özürlü/engelli kişinin katılımıyla gerçekleştirilen “Özürlü Vatandaşların Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması” ile araştırmaya katılan 78 kişiyle yapılan derinlemesine mülakat sonuçlarına göre, özürlüler hafta içi günlerde ortalama 4.3 saat televizyon izliyor/dinliyor. Özürlü vatandaşlarımız tarafından en çok izlenen/dinlenen kanallar, Kanal D (% 54), Show TV (% 50,3), ATV (%50), TRT Kanalları (%42,1), Star (%37,3) ve Samanyolu (% 21) olarak sıralanmakta. TRT’nin beğenilme nedenlerinin başında yayınlarının kaliteli olması ve haber programlarının iyi olması gelmekte. Kanal D, ATV ve Show TV’nin beğenilme ratingini yükselten ise kanallarında yayınlanan diziler. »

Hafta içi 3 saat olan televizyon izleme süresi %20.5’e, 2 saatlik TV izleme oranı ise %17.2’ye çıkmıştır.

– Hafta içi kadınlar 4,5 saat, erkekler ise 4,1 saat TV izlemektedirler.
– Hafta içi en çok TV izleyen yaş grubunun 41+ olduğu ve 4,5 saate ulaştığı görülmektedir.
– Hafta içi evliler 4,4 saat ile en çok TV izleyen grubu oluşturmaktadır.
– Eğitim düzeyi azaldıkça TV izleme oranının arttığı görülmektedir.
– Hafta içi emekli ve işsizlerin 5 saat TV izlediği görülmekte, bu grubu ev hanımı ve çiftçiler takip etmektedir.
– Hafta içi 5,2 saat ile Akdeniz Bölgesinin en çok TV izleyen bölge olduğu görülmektedir.
– Hafta içi TV izleme saatleri incelendiğinde %70,9 ile 18:01-21:00 saatlerinin en çok izlenen saatler, %15 oranı ile 12:01-15:00 saatlerinin ise en az izlenen saatler olduğu gözlenmektedir.
– Hafta sonu TV izleme sürelerine bakıldığında 6 saatlik TV izleme süresinin %15,8’i, 4 saatlik TV izleme süresinin %15,7’yi oluşturduğu görülmektedir.
– Hafta sonu erkekler 4,6 saat, kadınlar ise 4,5 saat TV izlemektedirler.
– Hafta sonu evlilerin 4,6 saat TV izlediği görülmektedir.
– Hafta sonu 5,5 saat ile Akdeniz Bölgesi en çok TV izleyen bölgeyi oluştururken, Doğu Anadolu Bölgesi 4 saat ile en az TV izleyen bölgedir.
– Hafta sonu TV izleme saatleri incelendiğinde % 68,7 ile 18:01-21:00 saatlerinin en çok izlenen, % 14,8 oranı ile 09:01-12:00 saatlerinin ise en az izlenen saatler olduğu gözlenmiştir.
– Televizyon programlarının izlenme sıklığı verilerine bakıldığında %93,7 ile haberler, %86,2 ile yerli diziler ve %61,8 ile dini programlar sıralanmaktadır.
– Televizyonlarda yayınlanması istenmeyen program türleri sıralaması şu şekildedir: %63 ile kadın kuşak-izdivaç programları, %50,3 ile magazin programları ve %22,7 ile spor programlarıdır.
– Araştırmada deneklerin %60,3’nün reklamları gördüğünde kanal değiştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.
– Araştırmaya katılan deneklerin iletişim araçlarına duydukları güven düzeyi incelendiğinde %47,1 ile en çok radyoya güvendikleri, %42,2 ile ise en az televizyona güvendikleri görülmektedir. İnternete olan güven düzeyinde artış olduğu da gözlenmektedir.

 

p.41-42

[…] Televizyon dizileri, günümüzde Türk televizyonlarında en çok rastlanılan ve televizyon ile en çok bağdaĢtırılan tür olarak görülmektedir. Mutlu‟ya göre, bu türün alt kategorileri, genellikle ana karakterlerin mesleklerine göre ayrıĢabilir. Bu duruma, polisiye ve dedektif dizileri, avukat veya doktorlar üzerine kurulu olan diziler örnek verilebilir. Bunlar içerisinde en popüler olanı da polisiye türünde olanlardır.

Mutlu‟nun da belirttiği gibi, televizyon dizileri ve seriyaller, televizyonun en ayırt edici türleridir. Dizi ve seriyaller birbirinden farklı türler olarak ortaya çıkmıĢlardır. Diziler, ortak karakterlerin ve genellikle ortak mekânların kullanıldığı, anlatılan hikâyenin genellikle aynı bölüm içerisinde çözüme kavuĢtuğu, televizyon oyunlarına benzeyen bir yapıya sahiptir. Oysa seriyaller, merak unsuruna dayalı, devamı izleyici merak ettirilerek sağlanan bir program türüdür. Seriyalleri oluĢturan bölümlerin her birinde, daha büyük bir hikâyenin parçaları verilmektedir. Dolayısıyla, ana bir olay dizisi sonucunda tamamlanan hikâyenin içinde aynı zamanda, yan olaylar da yer almakta, bu nedenle seriyaller çok uzun sürmektedir. Ġçinde drama barındıran bu tür izleyicide bağımlılık da yaratır. Seriyal ne kadar uzun sürerse, o kadar izleme alıĢkanlığı yaratır. Bu izleme alıĢkanlığı sürdüğü müddetçe dizinin baĢarı ölçüsü artmaktadı.

Günümüzde ise dizi ve seriyal arasındaki sözü geçen anlatı farklılıkları bulunmamaktadır. Her iki tür de anlatı yapısı olarak birbirlerinin özelliklerini göstermektedir. Ġzleyicinin sonraki bölümü izlemek için merakta bırakılması her iki tür için de ortak bir özellik olarak göze çarpar. Televizyon dramasında öykünün eksenindeki iliĢki ağı, karakterler ve formata bağlı olarak değiĢen alt türlerden söz edilebilir. Bu alt türler arasında dedektif dizileri, polisiyeler, hastane melodramları, bilim kurgu ve fantezi diziler, televizyon filmleri, soap operalar ya da pembe diziler ve durum komedileri sayılabilir. […]

See also : 

« Turkey’s image improves in Serbia as mutual relations advance » – Sunday’s Zaman

 » Increasing diplomatic and economic relations between Turkey and Serbia in recent years have boosted Turkey’s positive image within Serbian society, making the cultural similarities between two nations more visible.

Cooled relations between Turkey and Serbia at the time of the 1992-1995 Bosnian War and of Kosovo War in 1999 changed into intense political and economic relations over the last decade, following the end of ultra-nationalist Milosevic rule in Serbia in 2000. For the last 10 years, Turkish-Serbian relations have been getting closer and closer considering the diplomacy traffic and various trade and investment agreements between the two countries. Advanced diplomatic relations between the two countries are also reflected in Serbian society as Turkey and its culture have recently begun to draw more attention by Serbian people. […]

Turkish soap operas, for instance, with their high ratings, have been their own form of diplomacy for a long time in Serbia. Tamara Çiroviç — who is a host and editor’s assistant for morning talk shows on the Serbian Kopernikus TV station — confirmed that these soap operas, now broadcast on eight different Serbian channels, have already surpassed their previously most-watched Brazilian and American counterparts in TV ratings. Among the most favorite Turkish soap operas in Serbia are “Binbir Gece” (A Thousand and One Nights), “Yaprak Dökümü” (Falling Leaves) and “Hanımın Çiftliği” (Lady’s Farm). […] »

Source : Sunday’s Zaman

 

« Turkish police detain radio-TV board member » – Cumhuriyet

RTUK member Zahid Akman. Source : Cumhuriyet

« Turkish police detained on Wednesday a member of Supreme Board of Radio and Television (RTUK) within the scope of a German charity investigation. 

Police has took into custody RTUK member Zahid Akman, who was the former chairman of the board, in Ankara within the framework of German « Deniz Feneri e.V. » charity investigation.

In September 2008, a German court convicted three Turks of fraud for drawing off donations and using them for other purposes outside charity.

The Frankfurt State Court sentenced the three men working for the charity Deniz Feneri e.V in Germany to prison terms.

The court sentenced Mehmet Gurhan to 5 years and 10 months, Mehmet Taskan to 2 years and 9 months in prison. Firdevsi Ermis was sentenced to one year and 10 months in prison, which was suspended on probation.

Court judge Johann Muller had said after the trial that Deniz Feneri e.V. had received a total of 41 million euros of donations over last five years in Germany and 17 million euros of that had been sent to Turkey.

The prosecution had also said they had reason to believe that Zahid Akman was responsible for some of the crimes. »

Source : Cumhuriyet

 

« Former head of state media regulator detained » – Sabah

Source : Sabah

« Turkish police detained the former head of the state media regulator and three others on Wednesday in an investigation into an Islamic charity accused of embezzling donations and sending funds to a pro-government media outlet.

The investigation is linked to a 2008 court case in Germany, in which three senior members of the charity, Deniz Feneri, were found guilty and sentenced to jail.

Turkey’s ruling AK Party has denied any links to Deniz Feneri, based in Germany, but the case triggered accusations of government corruption.

The Islamic charity is accused of embezzling donations and sending some of the funds, mainly from Turks residing in Germany, to the pro-government media outlet, Kanal 7.

Those arrested were Zahid Akman, former head of the RTUK state media regulator, and three members of Kanal 7.

A German court said after the trial that Deniz Feneri e.V. had received 41 million euros ($59.16 million) of donations in Germany and that it sent 17 million euros to Turkey. « 

Source : Sabah

« Former TV watchdog chief detained in fraud case » – Hürriyet Daily News

Kanal 7 Editor-in-Chief İsmail Karahan is taken into custody by the police. Source : Hürriyet

« The former head of Turkey’s television watchdog, as well as the executives of a TV station, were detained Wednesday in an ongoing embezzlement case.

Zahid Akman, the former president of the Supreme Board of Radio and Television, or RTÜK, was detained in Ankara, while Kanal 7 Editor-in-Chief İsmail Karahan, Vice General Manager Mustafa Çelik and Finance Manger Erdoğan Kara were detained in Istanbul. Kanal 7’s chief executive officer, Zekeriya Karaman, was detained in the Black Sea province of Bartın.

Akman, the former head of the Supreme Board of Radio and Television, or RTÜK, worked at Kanal 7 as an anchorman and executive between 1993 and 2004.

The detentions came as a part of the Lighthouse e.V. case, Germany’s biggest charity scandal.(…) »

Source : Hürriyet Daily News

« RTÜK’ÜN ARAŞTIRMASI: İZLEYİCİ EN ÇOK HANGİ PROGRAMLARI İZLİYOR?  » –

(Article commentant les résultats d’une étude de RTÜK sur l’audience télévisuelle, 2009)

Source : http://dorduncukuvvetmedya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=176:son-uec-yilda-televzyon-zleyclernn-kayetler-yari-yariya-azaldi&catid=45:arastirmalar&Itemid=109

« RTÜK Reprimand for « Slang and Curses »  » – Bianet

« The Radio and Television Supreme Council issued a warning to the series « Behzat Ç. » because of « using poor Turkish and slang ». The use of alcohol in the series was criticized too. Screenwriter Serbes said that the format of the series would not change.

The Radio and Television Supreme Council (RTÜK) issued a warning to Star TV because of the series « Behzat Ç. ». The reprimand was reasoned by « using poor Turkish and slang ». The use of alcohol in the series was criticized as well by the council. (…) »

Source : Bianet

 

« Turkish opposition challenges country’s broadcasting law  » – Hürriyet Daily News

« Turkey’s main opposition party has applied to the country’s top court to annul the recently passed broadcasting law governing the Radio and Television Supreme Council, or RTÜK.

The annulment request from the Republican People’s Party, or CHP, specifically targets the clause giving the prime minister the authority to temporarily halt broadcasting. While such a measure could be required to protect national security, the authority could also be used for personal reasons, the party said.(…)« 

Source : Hürriyet Daily News

« The Dirt, and the Soap, on the Ottoman Empire » – New York Times

« For the show’s producers, it is nothing less than a Magnificent Controversy.

“Muhtesem Yuzyil,” or “Magnificent Century,” a lavish prime time soap opera about the life of Suleiman the Magnificent and Hurrem, the slave who became his powerful wife, is as admired here as it is reviled.

Suleiman ruled the Ottoman Empire from 1520 to 1566 at the height of its glory and is still revered as Kanuni, or Lawgiver.

The series attracted a wave of protests from irate viewers and even government officials. Critics said it was disrespectful to the sultan because it showed him drinking alcohol — banned in Islam — and womanizing with concubines in the harem. They also complain that its scriptwriters take liberties with historical events and depictions of royal lives.

Still, despite warnings from the government media regulator, or perhaps because of them, ratings remain sky high on Wednesday nights as each colorful chapter of fictionalized history unfolds.

After receiving what it said was more than 70,000 complaints when the drama first aired in January, the Supreme Board of Radio and Television, known by the Turkish acronym RTUK, said that Show TV, the channel broadcasting the series, had wrongly exposed “the privacy of a historical person” and owed the public an apology. […] »

Source : New York Times

« RTÜK finds Turkish TV episodes twice as long as Euro shows » – Today’s Zaman

RTÜK President Davut Dursun. Source: Today's Zaman

« As discussions concerning the length of single episodes of television series continue in Turkey, research by the country’s Radio and Television Supreme Council (RTÜK) has revealed that shows in Turkey are twice as long as their counterparts in Europe.

RTÜK President Davut Dursun told the Anatolia news agency they launched the research upon complaints of excessive episode length filed by viewers and tasked staff with investigating the length of series episodes. Responding to criticism targeting RTÜK, since it determines the maximum length of TV episodes, Dursun said they had looked into episode length and who determines it in Europe. (…) »

Source : Today’s Zaman

« Le harem de toutes les discordes » – La loi des séries (blog Courrier International)

 

« Je proteste contre les scènes gratuites et non conformes à la réalité que comporte la série Muhtesem Yüzyil. Ce programme trahit notre histoire, insulte à la fois nos ancêtres et l’Etat ottoman, et désinforme le public. S’il vous plaît, bannissez-le des ondes avant qu’il n’ait rempli son objectif. » Des messages de ce genre, le RTÜK, l’équivalent turc du CSA français, en a reçu une avalanche en l’espace de quatre semaines, rapporte le quotidien stambouliote Today’s Zaman.

Du jamais vu dans l’histoire de l’institution, habituée à traiter 10 000 plaintes par mois en moyenne. Soixante-quinze mille téléspectateurs l’ont saisie en décembre pour dénoncer la diffusion, sur la chaîne privée Show TV, de Muhtesem Yüzyil – littéralement, « le siècle magnifique » – une série consacrée à la vie de Soliman le Magnifique, ce sultan législateur (1494-1566) qui fit de l’Empire ottoman une puissance mondiale.(…) »

Source : La loi des séries – Courrier International blogs

 

« Sultan’s TV drama opens Turkish divide on religion » – Sabah

Source : Sabah

« A steamy television period drama about a 16th century sultan has angered conservative Muslims in Turkey and sparked a debate over the portrayal of the past in a country rediscovering its Ottoman heritage.

« The Magnificent Century » chronicles the life of Suleiman the Magnificent, who ruled the Ottoman Empire in its golden age.

Scenes which have particularly offended show a young and lusty sultan cavorting in the harem and drinking goblets of wine, pursuits frowned upon by the Muslim faithful for whom the sultan had religious as well as temporal authority.

Producers of the series, which has drawn huge audiences and boosted sales of history books on the period, said they wove in imagined elements to the love story between Suleiman and his favorite slave concubine, and later wife, Hurrem, with the aim of presenting the characters as more human.

But for many pious Turks, including Prime Minister Tayyip Erdogan, who leads a government with its roots in political Islam, the series is an insult to the nation’s forebears.

That is not something he welcomes at a time when he is trying to revive Turkish influence in the old Ottoman domains across the Middle East. Tens of thousands of complaints have been filed with the national TV watchdog.

Known as the « Lawgiver » among Turks, Suleiman is regarded as a sacred character, whose rule from 1520 to 1566 marked the height of the Ottoman military, political and economic power, when it stretched from Budapest to Mecca, Algiers to Baghdad.

« OVER-IDEALISATION »

Last month, demonstrators chanting « Allahu Akbar » (God is Greatest) staged a protest outside the offices of the TV channel broadcasting the series, and the state broadcasting watchdog, the Radio and Television Supreme Council, told producers the show was « contrary to the values of the national and moral values of the society. »

Descendants of the Ottoman dynasty have also criticized it, and a leading scholar said it contained historical inaccuracies.

The critics, though, are distorting history themselves, argues Mustafa Akyol, a columnist who frequently writes on religion and politics for Turkish newspapers.

« The first problem is the over-idealization of the Ottoman Empire, » he said.

He said the Ottomans might have been good « servants of Islam’, but they were also humans with sins and temptations.

« Quite a few Ottoman sultans, for example, were indeed wine drinkers and while their harem was not the orgy ground that filled the fantasies of some early (Western) Orientalists, it was not a sexless monastery either.

The dispute has deep resonances in Turkey. It echoes divisions in a country that straddles Europe and Asia.

Erdogan’s AK Party is trying to forge a more open Islamic identity in a nation, nearly 90 years after Mustafa Kemal Ataturk founded a determinedly secular and Western-looking Turkish state in the postwar ruins of the Ottoman empire.

The arguments between the religious- and secular-minded over the TV show has also coincided with new restrictions on alcohol sales that have prompted accusations that the AK Party is interfering in people’s lifestyles and imposing Islamic values.

Erdogan called The Magnificent Century « an attempt to insult our past, to treat our history with disrespect and an effort to show our history in a negative light to the younger generations. »

« OTTOMANIA »

The Ottoman Empire was long denigrated by the successors of Ataturk, who ended the sultanate. Official state ideology blamed decadence and religiosity on the part of the Ottoman rulers for Turkey’s humiliating defeat as a German ally in World War One and the carving up of its Middle Eastern empire by Britain and France.

The renewed interest in the glory days of the Ottoman empire comes as Turkey enjoys its greatest prosperity of the modern era, giving a young population increasing pride and confidence.

Power, experts say, has shifted to a new middle class of observant Muslims ready to reinterpret Turkey’s historical narrative, loosening the strictures of Kemalism — the ideology that shaped the Turkish republic in its early years, stressing Ataturk’s vision of secularism and nationalism.

The « Ottomania » gripping Turkey is manifest in museum exhibits on Ottoman art, clothes and calligraphy, restoration of Ottoman buildings and an interest in Ottoman Turkish language courses offered by academies.

Turks’ rediscovery of their past coincides with frustration at the slow pace of Turkey’s accession to the European Union.

Sent into unceremonious exile by the young Turkish republic, descendants of the Ottoman imperial family are also enjoying a rehabilitation of sorts, with surviving members appearing in the media.

« There is a new interest among Turks in rediscovering the Ottoman past, » said Ilber Ortayli, the director of Istanbul’s Topkapi Palace, residence of Ottoman sultans for 400 years. « No nation has the luxury of rejecting its past, especially if you have a magnificent past. Even during the republican years people were proud of their Ottoman history. »

« THE PAST IS AN INVENTED LAND »

Reactions to The Magnificent Century recall the divided reception given to a film in 2008 which depicted Ataturk as a hard-drinking, lonely man beset by doubts.

With the boot on the other foot, Kemalists called that work an insult to the memory of modern Turkey’s founder.

Turkish society often seems polarized between conservative Muslims and secularists, each group viewing their country through different sides of a prism.

« The past is always an invented land, » Nobel prize-winning Turkish author Orhan Pamuk said last year. « The revision of the past is always held to the political struggles of a country. »

Turkey’s television supervisors said they received more than 70,000 complaints after the first airing of the drama.

Meral Okay, the screenwriter, said most of the anger stemmed from the fact that the film-makers had opened the doors of the harem to the public.

« We have been saying the same thing from the start. This is a fiction inspired by history, » said Okay. « By entering the harem, we made all those untouchable and respected characters of history closer to us. We gave them a material existence as humans, with fears, anger and passions. »

Fiction or not, viewers were split as to whether it was appropriate to show the revered Suleiman cavorting in the harem.

« I think it hurts our national pride, » said Huseyin Kilic, who runs a tobacco shop in Istanbul. « Young generations look up to those historical figures who have achieved so much. And what do they see on this show? These great men have a weakness for women – and not only one woman, many of them! »

But Sevda Gunes, a 19-year old student, said she did not understand all the fuss over the drama and the sultan.

« I don’t know why people are bothered so much. Besides, it’s just a show. Why can’t people just watch it and have fun? » »

Source : Sabah

« Pop culture in Turkey pushes the nation’s buttons once again » – Hürriyet Daily News

The new TV series "Muhteşem Yüzyıl" (Magnificent Century) depicts the imperial life of Süleyman the Magnificent, the longest-reigning Ottoman sultan. (Source : Hürriyet)

« Pop culture continues to bring out the nation’s sensitivities, or, more likely, insecurities. Controversy is sparked by a TV series showing Sultan Süleyman courting women in the harem rather than conquering the known world, and by a comic book showing a young Atatürk beaten by his superior in the military. Both are accused of tarnishing Turkey’s history. But when it comes to the ultra-nationalistic, ultra-violent movie ‘Valley of the Wolves: Palestine,’ there’s no reaction

Turkey is the best country in the world, Turkish history is solely an epic collection of glorious victories and Turks are the greatest people to have ever graced the earth. If these are the messages in your film, TV show or comic book, you are good to go.

But if, by any chance, that same work is seen as tarnishing the image or history of Turkey, you are likely to find an army of sensitive citizens, fanatic ideologues and statesmen (and stateswomen) more than happy to lynch you.

Pop culture tested the limits of national sensitivities in January, with a TV series, a film and a comic book roiling the waters of a nation insecure, intolerant and, at times, paranoid about its identity and how it is perceived by others.

Ironically, the most violent and discriminatory of these three new releases turned out to be the one nobody really found it necessary to make a fuss about. The blockbuster “Valley of the Wolves: Palestine” did not seem to hit a nerve. Killing dozens of onscreen Palestinians and Israelis apparently isn’t much of a problem as long as it is done for the purposes of revenge on behalf of all Turks.

The “Valley of the Wolves” franchise – including, so far, three seasons of a TV series and subsequent films – has been, more than anything else, an unabashed exploitation of Turkey’s sensitivities, or, more likely, insecurities, in the new world order of a new millennium. Its leading character, a rogue nationalist hero, is above the law and establishes his own sense of justice in the name of patriotism. Short and stocky like Jack Bauer of “24,” and a troubled sociopath like Rambo, Polat Alemdar became an instant role model for many young men in Turkey. He fed on their frustrations with being stuck in a limbo between middle class and lower class, between city and rural and between modernity and tradition.

The recently released film cashes in on last year’s Israeli commando attack on the Mavi Marmara, the Turkish aid ship carrying pro-Palestinian activists to the Gaza Strip in a trip that ended with the death of eight Turks and one American of Turkish descent on board. The words “cash in” pretty much summarize the sentiments, as the Mavi Marmara-related scene at the beginning of the movie doesn’t tie with the rest of the story, giving the impression that it was tacked on to exploit the death of nine people.[…] »

Source : Hürriyet Daily News

« RTÜK başkanı « dizi fişlemesini » inkar etti » – Sol

« RTÜK Başkanı Davut Dursun, Üst Kurul’un dizileri fişlediği iddiasıyla ilgili, « Böyle bir şey söz konusu değil. Habere konu olan çalışma dizi filmlerin temalarıyla ilgili bir profil çalışmasıdır ve aralık ayındaki toplantıda yayıncılarla paylaşılmış, kendilerine sunulmuştur » dedi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, bugün bir gazetede, « RTÜK’ün dizileri fişlediğine » yönelik iddiaların yer aldığını, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Habere konu olan çalışmanın varlığını inkar edemeyen Dursun şunları söyledi:

« Habere konu olan çalışma dizi filmlerin temalarıyla ilgili bir profil çalışmasıdır. 27 Aralıkta düzenlenen toplantıda yayıncılarla paylaşılmış ve kendilerine sunulmuştur. Aynı çalışma, 13 Ocakta Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye Kavaf’ın yayıncılarla yaptığı toplantı için güncellenmiştir.

Bu tamamen bir profil çalışması olup, herhangi bir gizliliği söz konusu değildir, aleniyet kazanmıştır. Toplantıda bu çalışmanın hem sunumu yapılmış hem de bilgiler kanal yöneticilerine takdim edilmiştir. RTÜK’te programlarla ilgili çok daha detaylı analiz çalışmaları bulunmaktadır. »

RTÜK’ün, 27 Aralıkta yayıncılarla yaptığı toplantıda, dizi filmler ve izdivaç programlarıyla ilgili sorunlar masaya yatırılmış, bu toplantıda dizi filmlerin temaları ve dizi süreleri de değerlendirilmişti.

« Diziler fişlendi » iddiası
RTÜK başkanının inkar ettiği fişleme haberlerinde ise diziler hakkında tek tek kayıtlar tutulduğu yer alıyordu. RTÜK İletişim Merkezi’ne gelen şikâyetlerden de yola çıkılarak hazırlanan raporun ayrıntıları şöyle:

KÜÇÜK SIRLAR: Gençler lise çağında olmalarına rağmen cüretkâr hayatları ve sınıf ayrılıklarına yapılan vurgu dikkat çekiyor. Lise öğrencilerinin okula lüks araçlarıyla; genç kızların abartılı makyajlarıyla gitmeleri, okul dolaplarında içki şişeleri bulundurmaları, okulda sevgilileri ile öpüşebilmeleri dikkat çekiyor. Varlıklı aile çocuklarının aynı koleje burslu olarak devameden başka bir öğrenciyi, “varoşcan” diye aşağılamaları da dikkat çekici.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ: Ali, eşinden ayrı bir ilişkisi olması ve karısı hapisteyken sevgilisini çocuklarının olduğu eve getirmesi, çocuklarını dövmesi gibi nedenlerle örnek baba profili çizmemektedir. Aylin’in babası yaşında bir erkekle duygusal ilişki yaşaması uygun bir davranış olmamıştır.Mete’nin de babasına, “Geberteceğimlan seni” demesi, çocuklara ve gençlere kötü örnek oluşturabilecek niteliktedir.

FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE?: Daha birinci bölümünde sansasyonel bir şekilde dakikalarca adeta görsel bir duruma sokulan tecavüz sahnesi yaşanıyor. Bu sahne kullanılarak reyting planlaması yapılmakta, toplumsal bir yara amacından saptırılarak tamamen tecimsel bir amaca tahvil edilmektedir. Bu tür yapımlar değer yargılarını zaafa uğratmakla birlikte, yaşanan olayları ajite ederek yayıncılığa alet etmektedir.

KURTLAR VADİSİ: Dizi sadece yoğun izlenme oranıyla değil, aynı zamanda şiddet kültürünü ve derin devleti meşrulaştıran içeriğiyle gündeme geldi. Böylesi bir temanın bu kadar geniş bir izleyici kitlesine ulaşması diziyi sosyolojik bir olguya dönüştürmüştür.

HANIMIN ÇİFTLİĞİ: Türk toplununun aile yapısına ve manevi değerlerine uygun olmayan aile içi gönül ilişkilerinin yaşandığı dizide, “Senin Allah’ın kitabını, ulan Allahsız, ulan kitapsız” gibi kutsal değerlerimize hakaret içeren konuşmaların yer aldığı dikkat çekmektedir.

BEHZAT Ç: Her bölümde cinayet ya da ölümyaşanıyor. Belden aşağı espriler yapılıyor olsa da bunlar “bip”lenmekte, bunun dışında da sıkça “lan, lun” şeklinde konuşmalar geçmektedir.

AŞK-I MEMNU: Gayrimeşru ilişkilerin yaşandığı diğer dizilerde de sıklıkla karşılaşılan kürtajmeselesi anne karnındaki bebekten bağımsız olarak ele alınmakta ve canının istemesine göre doğurulmakta ya da aldırılmaktadır.

KILIÇ GÜNÜ: Bekâretin önemsizliği, iki erkek arasındaki homoseksüel ilişkiyi ima eden yatak odası görüntüleri gibi genel ahlak anlayışının dışına çıkılmaktadır.

ADANALI: İşkence görüntülerinin canlandırıldığı dramatik sahneler, gereğinden fazla uzatmalarla ve tekrarlarla ekrana yansıtılmaktadır.

TÜRK MALI: Espriler ağırlıklı olarak; kelime, atasözü, deyim, özel isim, unvan, yer ismi ve dilimize yabancı dillerden giren sözcüklerin yanlış kullanımı ile argo ve cinsellik üzerine kurulmaktadır.

MUHTEŞEM YÜZYIL: İzleyiciler; Türk tarihini çarpıtan, milli manevi değerlere saldıran, Kanuni Sultan Süleyman’ı zevk ve sefa düşkünü bir padişah olarak gösteren dizinin yayına konulmamasını talep etmişlerdir. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte izleyici şikâyetleri de artarak devam etmiştir. Dizide Harem’e seçilen kızlar hamamda detaylı bir vücut kontrolünden geçirilirler ve bekâret kontrolleri yapılır. Diziye, ilk bölümü yayınlandıktan sonra 60 bin den fazla şikâyet gelmiştir.

‘Olumlu’ diziler
Raporda, olumlu olarak değerlendirilen ve RTÜK Yasası’na aykırılık tespit edilemeyen diziler ve programlar da yer aldı. “Şüphe, Kirli Beyaz, Deli Saraylı, Karadağlar” bu diziler arasında sayılırken; kadın programlarıyla ilgili bir değerlendirme olmaması dikkat çekti » 

Source : Sol